วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

บทสวดขอขมาอโหสิกรรม

มีเพื่อนส่งไลน์มาให้ เห็นว่าดีก็เลยเก็บเอาไว้ให้คนอื่นๆด้วย จะเก็บไว้ที่อื่นก็กลัวว่าจะหายหรือเวลาจะอ่านเดี๋ยวหาไม่เจอ ก็เลยเอามาเก็บไว้ที่เว็บบล็อก เพราะคิดว่าดีกว่า ไม่หายแน่ สะดวกสบายที่จะอ่าน และสะดวกสบายที่จะส่งต่อให้เพื่อนๆ
เค้าเล่าว่า คนที่ชีวิตไม่ค่อยเจริญก้าวหน้า หรือทำอะไรก็ติดๆขัดๆ ทุกข์ยากลำบาก แต่เมื่อสวดมนต์ "บทสวดขอขมาอโหสิกรรมเจ้ากรรานายเวร" ก่อนนอน ทุกวัน บทนี้แล้วก็มักจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับตนเอง....
เพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองนำไปสวดฯดูนะครับ


บทสวด " ขอขมาอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวร "
ตั้งนะโม ฯ สามจบก่อนนะครับ

"...กายะกัมมัง วะจีกัมมัง
มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง
อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมังตุเม
อะโหสิกัมมัง ภะวะตุเม
กรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด
ทั้งโดยตั้งใจก็ดี
ไม่ได้ตั้งใจก็ดี
ในภพชาติใดก็ตาม
ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงได้โปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า
อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย
แม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน
ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า
เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป
ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้
ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว
ตลอดทั้งวงศาคณาญาติ
ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า
พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ
ความทุกข์อย่าได้ใกล้
ความเจ็บไข้อย่าได้มี
ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย
เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป
นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอม
ประกอบด้วยธรรมด้วย
ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ...
นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ..."

ขอบคุณ ซารา เพื่อนที่ส่งมาให้ ขออุทิศบุญกุศลที่เกิดจากการได้บอกต่อ "บทสวดขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวร"ในครั้งนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงได้โปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า และอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Thaifly

Airport Services