วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

วันสงกรานต์


กลับบ้านไปหาแม่
รดน้ำดำหัวอาบน้ำให้แม่เนื่องในวันสงกรานต์
ปีนี้แม่อายุ 96 ปี
แม่....
ให้ชีวิต
ให้การเลี้ยงดู
ให้การศึกษา
ให้ความรัก
ให้ทรัพย์สินเงินทอง

แม่...
สิบสามเมษาวันสงกรานต์
ขอความสุขจงบังเกิดประเสริฐสุข
จงไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคภัย
ประสพโชคมั่งมีทวีคูณ
เพิ่มพูนสุขสันต์ยิ่งยืนนาน
http://youtu.be/I3oXio4Iv2A

Thaifly

Airport Services