วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553

บทสรุปความรัก


มีคำกล่าวไว้ว่า"ความรักทำให้คนตาบอด"

แต่ผมคิดว่าความหมายจริงๆน่าจะเป็นว่า...

ความรักทำให้มีความสุข

ความรักทำให้มีกำลังใจ

ความรักทำให้เกิดความห่วงใย

ความรักทำให้เกิดความอยากได้

ความรักทำให้เกิดการกระทำ

ความรักทำให้เกิดความพยายาม

ความรักทำให้เกิดการเรียนรู้

ความรักทำให้เกิดจิตนาการ

ความรักทำให้เกิดความอดทน

ความรักทำให้เกิดความคิดถึง

ความรักทำให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเท

ความรักทำให้คนเรามีเป้าหมายชัดเจนแน่นอน


นักกีฬาเกิดจากคนที่รักด้านการกีฬา

นักดนตรีเกิดจากคนที่รักคนตรีหรือรักที่จะร้องเพลง

ในสังคมเรามีอาชีพต่างๆและสิ่งประดิษฐ์มากมาย

ซึ่งล้วนแล้วแต่สำเร็จได้ด้วยความรัก

อยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะรักอะไร

เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า.................

"ความรักไม่ทำให้คนตาบอด

แต่ความรักทำให้คนประสบความสำเร็จ"

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553

ของขวัญปีใหม่

Happy new year 2010
สิ่งที่ทุกคนและทุกครัวเรือนได้รับเหมือนๆกันในปีใหม่ คือ
ปฎิทินใบใหม่
และได้อายุเพิ่มขึ้นอีกคนละหนึ่งปี
คือเด็กๆก็เติบโตขึ้น
ส่วนผู้ใหญ่ที่โตเต็มที่แล้วก็จะเริ่มแก่

ผมมีของขวัญปีใหม่มาฝากสองอย่าง...ครับ คือ
๑.เคล็ดลับที่ทำให้แก่ช้า
๒.สูตรแห่งความสำเร็จ

เคล็ดลับที่ทำให้แก่ช้า
เป็นความรู้ทางการแพทย์จากคุณหมอ
ท่านบอกเคล็ดลับง่ายๆคือ"ต้องทานอาหารเช้า"
เพราะว่าอาหารเช้าถือว่าเป็นอาหารมื้อที่มีความสำคัญ
มากๆต่อร่างกายของเรา
แต่คนที่ทำงานประจำเช้าๆมักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญ
กับอาหารเช้ามากนัก
มักจะทานอาหารเบาๆตอนเช้า
และทานอาหารหนักตอนกลางวันและตอนเย็น
แต่จริงๆที่ถูก...ควรจะทานอาหารหนักตอนเช้าและกลางวัน
ส่วนตอนเย็นทานอาหารเบาๆหรืออาหารว่างก็พอ

ของฝากอย่างที่สอง"สูตรแห่งความสำเร็จ"
เข้าใจว่าในปีนี้ทุกคนคงมีเป้าหมายกันแล้ว
และทุกคนก็คงจะกำลังเดินไปสู่เป้าหมายของตนเอง
เป้าหมายของเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น
มีองค์ประกอบดังนี้ คือ...
Dream+Goals+Plan+Massiveaction=Success
เป้าหมายคือการกำหนดทิศทางที่เราอยากจะไป
หรือที่เราฝันอยากจะได้
หากมีความฝันแต่ไม่มีวิธีการไปสู่เป้าหมาย เขาเรียกว่า...
"ฝันลมๆแล้งๆหรือเฟ้อฝัน"
การวางแผนคือวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
แล้วลงมือทำตามแผนอย่างต่อเนื่องและทุ่มเท
Success แน่นอนครับ
Yes!

Thaifly

Airport Services