วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การเป็นสุดยอดนักขาย...sales superstar


เค็ลดลับก้าวไปให้ถึงจุดสุดยอด
๑.ตัดสินใจว่าจะมุ่งมั่นทุ่มเทในความเป็นเลิศให้เก่งขึ้นทุกๆวัน และไปให้ถึงกลุ่มคน
ที่เก่งสุดยอดในสาขาอาชีพของคุณ จำไว้ว่า เวลาที่จะทำตัวให้เป็นคนสุดยอด
เท่ากับ เวลาที่จะทำให้เป็นคนสุดแย่
๒.ค้นหาและระบุทักษะที่ยังเป็นข้อจำกัดต่อความสำเร็จในการขายของคุณ
ค้นหาและระบุทักษะสำคัญที่อ่อนที่สุด แล้ววางแผนที่จะทำให้คุณกลายเป็นเลิศ
ที่สุดในด้านนั้น จดลงไป กำหนดเส้นตาย ทำแผน และฝึกฝนสิ่งนั้นทุกวัน
การตัดสินใจหนึ่งเดียวนี้เท่านั้น จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้
๓.อยู่ใกล้กับคนที่มีความคิดความรู้สึกเป็นบวกและประสบความสำเร็จ คบกับคนที่มี
เป้าหมายในชีวิตของตน จำไว้ว่า คุณบินไปกับอินทรีไม่ได้หากยังคุ้ยเขี่ยหากินบน
ดินอย่างอี่แร้ง
๔.ดูแลสุขภาพของคุณอย่างดีเลิศ คุณจำเป็นต้องมีพลังงานระดับสูงเพื่อการขาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ทานอาหารที่ถูกต้อง ออกกำลังกายในปริมาณที่เหมาะสม
พักผ่อนและไปผ่อนคลายให้มากๆเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้
๕.จินตนาการภาพในใจว่า คุณเป็นสุดยอดคนหนึ่งในสาขาอาชีพของคุณ
จงจินตนาการสร้างภาพตัวคุณเองกำลังปฎิบัติอย่างดีที่สุดตลอดทั้งวัน ใส่ภาพ
ของคุณในแบบที่มีความคิดความรู้สึกเป็นบวก มั่นใจ เก่งกล้า และควบคุมตนเอง
ได้ทุกด้านของชีวิตลงไปในจิตสำนึกของคุณให้เหมือนจริง น่าตื่นเต้น มีความรู้สึก
และอารมณ์ที่สอดคล้องภาพในใจหล่านี้จะเป็นการโปรแกรมตัวคุณ โปรแกรม
จิตใจของคุณไว้ล้วงหน้า และสร้างแรงขับแก่คุณให้ดำเนินการขายอย่างดีที่สุด
ในทุกสถานการณ์
๖.ฝึกพูดกับตัวเองในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จนควบคุมบทสนทนา
ที่เกิดขึ้นในใจของคุณเอง จงพูดคุยกับตัวเองในลักษณะที่คุณต้องการ
แทนที่จะเป็นแบบที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ ยกตัวอย่าง ให้พูดซํ้าๆกับตนเองด้วยคำพูด
ที่ให้พลังต่อไปนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าว่า ฉันชอบตัวเอง ฉันเยี่ยมที่สุด ฉันทำได้
ฉันชอบงานของฉัน ฉันรู้สึกมีความสุข ฉันแข็งแรง ฉันรู้สึกยอดเยี่ยม
เดิน คิด พูด และทำอย่างคนที่เก่งที่สุดในสาขาของคุณ เมื่อคุณทำเช่นนั้น
ความสำเร็จก็ไม่อาจหนีคุณพ้น ลงมือปฎิบัติในแนวทางบวกมุ่งสู่เป้าหมาย
ของคุณทุกวัน ลงมือทำทันที กระทำการด้วยความรวดเร็จ เคลื่อนที่อย่างว่องไว
ในทุกสิ่งที่ทำ คุณจะรับประกันกับตนเองได้ในที่สุดว่า คุณจะเป็นนักปฎิบัติ
ผลงานสูงที่สุดคนหนึ่งและมีรายได้สูงที่สุดคนหนึ่งในสาขาอาชีพของคุณ

ขอขอบคุณ หนังสือ"เป็นสุดยอดนักขายดาวจรัสแสง..
BE A SALES SUPERSTRA"โดย...BRYAN TRACY

http://sarkaew.blogspot.com

Thaifly

Airport Services