วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แม่...mom...mother

เนื่องใน"วันแม่"๑๒ สิงหาคม ของทุกๆปี
ซึ่งเป็นวันที่สำคัญมากๆวันหนึ่งของคนไทย
จริงๆแล้ว"แม่"มีความสำคัญสำหรับลูกทุกๆวัน
ไม่ว่าจะเป็นวันไหนๆเราก็รักและคิดถึงแม่เสมอ

"แม่"คือหลักชัยของลูก
ถึงเป็นไม้ใกล้ฝั่ง ลูกยังหวังเป็นร่มใจ
แก่เฒ่าสักปานใด ยังหวังไว้ได้พึ่งพิง
ที่พึ่งทางใจลูก สิ่งพันผูกลูกชายหญิง
อบอุ่นยามแอบอิง ถือเป็นสิ่งมีมงคล
ไม่เคยลืมพระคุณ ที่เกื้อหนุนยามขัดสน
จะรวยหรือยากจน สุขใจล้นพ่อแม่มี

แม่ คือ ผู้ให้ ให้ชีวิต ให้ความรู้ ให้กำลังใจ ให้โอกาส
ให้ทุกๆอย่างแก่ลูก
สิ่งที่แม่อยากเห็นและภมูิใจมากๆก็คือ ความสุขความสำเร็จของลูก

ชีวิตคนเราเปรียบเหมือนการเดินทาง
จากความว่างเปล่าสู่การมีตัวตน
จากทารกสู่การเป็นเด็ก
จากผู้ใหญ่สู่การเป็นผู้เฒ่า

คนบางคนใช้ชีวิตดั่งเช่นกระท่อม
โดดเดี่ยว พอเพียง แต่มีนํ้าใจ
ช่วยเหลือ คนอื่น อยู่เสมอๆ

คนบางคนใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย
บ้านหลังโต ทรัพย์สินเงินทองมากมาย
แต่ขาดนํ้าใจ เอาเปรี่ยบผู้อื่นอยู่รํ่าไป

คนบางคนอยู่อย่างขาดแคลน
ขาดทั้งอาหารการกินและที่อยู่อาศัย
แต่ว่ามีนํ้าใจยิ่งใหญ่

ไม่ว่าเราจะเดินอยู่ในเส้นทางใด
ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนของชีวิต
แต่สำหรับ"แม่"แล้ว
แม่ คือ บุคคลสำคัญ
แม่ คือบุคคลพิเศษ
ที่อยู่ในใจของลูกเสมอ

....ผมรักแม่ครับ

Thaifly

Airport Services