วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เสียงบ่นชาวนา


..."เมื่อก่อนใช้แรงกาย ปัจจุบันใช้เครื่องจักร
เมื่อก่อนใช้ควายไถนา ปัจจุบันใช้รถไถนา
เมื่อก่อนขี่ควาย ปัจจุบันขับรถยนต์
เมื่อก่อนนั่งเกวียน ปัจจุบันนั่งรถยนต์ความเร็วสูง
เมื่อก่อนใช้โทรเลข ปัจจุบันใช้โทรศัพท์มือถือ
เมื่อก่อนใช้จดหมาย ปัจจุบันใช้ อี-เมล์
เมื่อก่อนทีวีขาวดำ ปัจจุบันทีวีสีผ่านจานดาวเทียม
เมื่อก่อนไม่รู้หนังสือ ปัจจุบันจบปริญญามากมาย

ไม่มีการขายเสียง......
มีแต่นักการเมื่องสอบตกเพราะคิดว่าซื้อเสียงได้(5555555+)
กาลเวลาเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน คน(ชาวนา)เปลี่ยน
แต่นักการเมืองบางคนบางกลุ่มไม่ยอมเปลี่ยน
ชอบทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่อง ถ่วงความเจริญจริงๆ
...................."

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความเหมือนที่แตกต่าง


เรื่องนี้ผมไม่มีเจตนาจะเขียนกระทบใคร

แต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่ผมเคยเจอมา.....

ผมเป็นลูกชาวนา และเคยเป็นเด็กเลี้ยงควาย

ก็เลยมีเรื่องเกี่ยวกับควายมาเล่าสู่กันฟัง

สมัยก่อน....นานนนนนนมาแล้ว

สมัยที่ชาวนาไทยใช้ควายไถนาทำนา

จะมีข้อห้ามที่รู้กันและต้องปฏิบัติ

เพราะมันหมายถึงอันตราย หากไม่ปฏิบัติตาม

นั่นก็คือ.....

ห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือสีส้มเข้าใกล้ควายเป็นอันขาด

เพราะถ้าควายมันเห็น มันจะไล่ขวิดไล่ชน!!!!

อันตรายถึงชีวิต!!!!

เป็นเรื่องจริงที่ผมเคยพบเคยเจอมาแล้ว

ปัจจุบัน....ชาวนาจะใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือสีส้ม

ก็ไม่ต้องกลัวควายมันไล่ขวิดไล่ชนอีกแล้ว

เพราะควายไม่มี...มีแต่รถไถ

แม้ว่าจะไม่มีควายอีกแล้ว.......

แต่สีแดงก็ใช่ว่าเราจะใส่ไปไหนมาไหนอย่างสบายใจได้

เพราะ.....มีคนบางคนที่เกลียด!!!สีแดง

หากเราใส่สีแดง......

อันตรายก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม

Thaifly

Airport Services