วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

Time

เวลา....
เป็นสิ่งเดียวในโลก
ที่ใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมด

เวลา...
เป็นสิ่งเดียวในโลก
ที่ทุกคนมีเท่ากัน คือ..
วันละ 24 ชั่วโมงเท่ากัน
ไม่มีใครได้เปรียบ
หรือเสียเปรียบกันเลย
แม้แต่คนเดียว
แต่ใคร..
จะใช้เวลาในแต่ละวินาที
อย่างมีค่า
และ..
ค้มค่ากว่ากัน

เวลา...
ไม่มีตัวตน
ไม่มีปาก
ไม่มีฟัน
แต่..เวลาก็สามารถที่จะ
กัดกิน
ทุกสิ่ง ทุกอย่าง
หรือทำรายทุกสิ่งทุกอย่างได้
ด้วยกาลเวลา
ดั่งสุภาศิษย์จีนที่ว่า
"ดอกไม้ไม่บานร้อยปี โอกาสดีๆไม่มีเสมอไป"

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

pattaya for you

pattaya สำหรับคุณหรือสำหรับอีกหลายๆคน


ไม่ว่าจะเป็นคนไทย คนแขก คนฝรั่ง คนจนหรือคนรวย


ที่นี่คือดินแดนสวรรค์ของคนที่ชอบเที่ยวกลางคืน


ที่นี่คือดินแดนสวรรค์ของคนที่ชอบเที่ยวชมธรรมชาติ


ที่นี่คือดินแดนสวรรค์ของหญิงสาวจำนวนไม่น้อยที่เคยผิดหวังในความรัก


แล้วมาประสบความสุขความสมหวัง ณ ดินแดนแห่งนี้


ที่นี้คือดินแดนสวรรค์ของชาวต่างชาติ ชายหนุ่มผู้สูงวัย


หรื่อที่บ้านเราเรียกว่าฝรั่ง


ที่มาหลงเสน่ห์ของพัทยา หลงรักสาวไทยและตกลงแต่งงานมีครอบครัวที่พัทยา


มีฝรั่งที่มีครอบครัวกับสาวไทยหลายครอบครับที่ผมได้มีโอกาสไปพบและคุยด้วย


ต่างก็มีความคิดความต้องการที่ไม่ต่างกัน คือจะอยู่กับครอบครัวที่นี่ไปจนชีวิตจะหาไม่


เพราะรักที่นี่มาก รักเมืองไทย รักคนไทย และรักพัทยามากๆ


แล้วท่านคิดว่า พัทยาคืออะไร ในความคิดของท่าน


...............pattaya for you.................................

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

การใช้บุญสร้างความสำเร็จ

การใช้บุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน

พระพุทธเจ้าทรงแสดงการเกิดบุญไว้ ๓ ประการย่อๆคือ

๑.บุญเกิดจากการให้ทาน

๒.บุญเกิดจากการรักษาศีล

๓.บุญเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจ

โดยสรุปแล้วการสร้างความดีทุกประการ ล้วนเป็นแหล่งของการเกิดผลบุญกุศลทั้งสิ้น

แล้วก่อให้เกิดอานิสงส์ที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิตได้ทั้งสิ้น

เมื่อกำลังให้ของแก่ใคร ไม่ว่าจะถวายของแก่พระสงฆ์ ให้ของแก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติมิตร

แม้เอาข้าวให้หมาและแมวกิน เอาอาหารโยนให้ปลากิน เอาเศษอาหารโปรยให้มดกิน

ย่อมเกิดกระแสบุญขึ้นเป็นกระแสเรืองรอง แผ่ออกจากตัวผู้กำลังให้ เพียงไม่กี่วินาที

แสงนี้จะพุ่งหายขึ้นไปเบื้องบน แล้วสะสมเป็นกองบุญของผู้ให้อยู่บนเทวโลก ดั้งนั้น

ขณะให้ของแก่ใครจึงควรอธิฐานจิต คิดทันทีว่า"บุญนี้จงเป็นของ เทวดาผู้รักษาตัวข้า"

หรื่อ"บุญนี้จงเป็นของเจ้ากรรมนายเวรของข้าที่มาถึง"หรือ"บุญนี้จงเป็นของเทวดา

ภูต-ผี-ปีศาจ-เปรต-ครุฑ-นาค-ยักษ์-ที่อาศัยอยู๋ในสถานที่ เลือกสวน ไรนา

หรือ เคหะสถานบ้านเรือนของข้า"หรือบุญนี้จงเป็นของเทวดาผู้รักษา บุตรของข้า

จงเป็นของเทวดาผู้รักษาบิดามารดาของข้า เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแก้ไขในจุดไหน เช่น

บุตรของเราเกเรเหลือเกิน ชอบสร้างแต่ความเดือดร้อน สั่งสอนไม่ฟัง แบบนี้ต้องให้เทวดาผู้รักษา

ตัวเขาเป็นผู้ขนาบตักเตือน วิธีที่เทวดาตักเตือนนั้น ท่านจะสั่งการไปที่ความรู้สึกนึกคิดจิตใจของเขา

เป็นมิจฉาทิฎิ เมื่อได้รับบุญบ่อยๆเทวดารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง มีชีวิตที่สุขสบายขึ้น

มีฟทธิ์อำนาจขึ้น เขาจะทราบได้เองว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้นมาจากไหน เมื่อเราอุทิศบุญให้ท่านก็อธิฐานว่า

"เมื่อเทวดาได้รับบุญแล้ว ขอให้มีความสุข มีกินมีใช้ มีเสื้อผ้าที่อยู่อาศัย และขอให้อบรมตักเตือน

ลูกของข้าเป็นคนดีด้วย"ดังนี้ ไม่นานหรอกจะเกิดกรณีพิสดารขึ้นกับบุตรเกเรคนนั้น จนเปลี่ยน

พฤติกรรมเป็นคนดีแน่นอน

สามีหรือภรรยา คู่ครองของตนเองเป็นที่เอือมระอาเหลือเกิน อยากให้คู่ครองดี รักเรา ละเลิก

ความประพฤชั่วเหลวไหล ก็ให้ทำแบบเดียวกันกับที่ให้บุญแก่เทวดาที่รักษาบุตร

กิจการค้าของท่านล้มเหลวหรือซบเซา เมื่อท่านทำบุญทุกครั้งควรอุทิศให้เทวดาประจำตัว

ของท่านและเทวดาที่ดูแลกิจการการค้าด้วยพร้อมกันไป แล้วอธิฐานว่า"เทวดารับบุญของข้าแล้ว

โปรดช่วยเหลือกิจการค้าธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จด้วยเถิด ถ้าร่ำรวยขึ้นจะทำบุญ

ให้ท่านยิ่งๆขึ้นไปอีก"จะใช้คำเรียกตนเองว่าข้า ว่าเราก็ได้ทั้งนั้น

ร้านค้าขาย จะเป็นร้านอะไรก็แล้วแต่ เมื่อทำบุญก็ให้อุทิศแก่ เทวดาที่รักษาร้านค้านั้นด้วย

แล้วบอกว่า"เทวดาเมื่อได้รับบุญแล้ว โปรดเรียกลูกค้ามาอุดหนุนให้มากๆด้วย"

การอุทิศบุญ ไม่ต้องพูด ไม่ต้องกรวดนํ้า ให้ใช้การคิด ต้องรีบคิดทันทีอย่าชักช้า

เพราะแสงบุญที่เกิดขึ้นจะดำรงอยู่ไม่กีวินาทีแล้วจะหายไปอยู่สวรรค์ ถ้าฝึกบ่อยๆเราจะชำนาญ

ในการคิดเพราะมีกระแสแรงกว่าพูดออกจากปาก เวลาหย่อนก้อนข้าวลงในบาตร ให้คิดส่งบุญทันที

และคิดให้ชัดเจนอย่าลางเลือน ให้ของแก่ใครเมื่อของหลุดจากมือเราให้คิดทันทีอย่าช้า

การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่เกิดจากตัวเราสืบเนื่องจากนายเวรผู้เคียดแค้นชิงชังกระทำทั้งสิ้น

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ฆ่าสัตว์ย่อมอายุสั้น ผู้เบียบสัตว์ย่อมสุขภาพไม่ดี ดังนั้นการรักษาต้องส่ง

บุญไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยนั้นๆและให้เทวดาผู้รักษาตัวเราในขณะเดียวกัน

โปรดอธิฐานว่า"หมอใดยาใดที่สามารถรักษาอาการนี้ให้หายขาดได้ ขอให้เทวดาจงนำหมอนั้นมา

รักษาเรา เจ้ากรรมนายเวรได้รับบุญของเราแล้ว จงอโหสิกรรมให้เราด้วย ถ้าเราหายเราจะทำบุญให้

แก่ท่านยิ่งๆขึ้นไป"การอธิฐานเบิกบุญเก่าอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่รบกวน ควรทำวันละหลายๆครั้ง

จนเขาพอใจ อาการป่วยของเราก็จะหายดีขึ้น

หลวงปู่เกษมกล่าวว่า"คนเราทุกคน จะมีเทวดาอย่างน้อย ๒ องค์ เป็นเทวดาประจำตัว

คอยติดตามรักษา เทวดานี้แหละที่ชอบช่วยเหลือให้เราประสบความสำเร็จ หรือช่วยปกป้อง

คุ้มครองให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายที่น่าหวาดเสียวได้อย่างอัศจรรย์"

ธรรมจาก..หลวงปู่เกษม อาจิณุณสีโล

฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿

Thaifly

Airport Services