วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เออีซี( AEC ) คืออะไร?

หลายคนคงได้ยินคำว่า เออีซี (AEC ) และก็คงสงสัยว่ามันคืออะไร??
ผมเองก็สงสัยเหมือนกันครับว่ามันคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร?ก็เลยไปค้นหาข้อมูลมาดู...
เออีซี หรือ AEC มาจากคำว่า ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับคู่ค้า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเว้นภาษีสินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดี

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีด้วยกันทั้งหมด 10 ประเทศ มีประชากรรวมกันประมาณ 600 ล้านคน จำนวนผู้บริโภคมากขนาดนี้ย่อมมีอำนาจต่อรองในเวทีโลก การรวมตัวกันจะลดช่องว่างทางด้านการไปมาหาสู่กัน ลดกำแพงภาษี รวมถึงการเปิดกว้างการประกอบอาชีพ การเลือกถิ่นที่อยู่ และการไหลบ่าทางวัฒนธรรมประเพณี


เมื่อรวมตัวกันแล้วจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในอาเซียนอย่างขนาดใหญ่ จะไปทางไหนหรือค้าขายอะไรก็ง่ายขึ้น และมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างมากแน่นอนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เพราะว่าประชากร 600 ล้านคน แบ่งเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม 270 ล้านคน ศาสนาพุทธ 240 ล้านคน ศาสนาคริสต์ 100 ล้านคน สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบอย่างแน่นอนคือ การศึกษา อย่างน้อยเมื่อรวมตัวกันแล้วจะต้องใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจกันทุกประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ

หวังว่า....เราจะสามารถกลับไปเป็นผู้นำลำดับต้นๆของอาเซียนเหมือนเดิมและตลอดไป

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

คำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษและคำแปล


Sending the warmest Christmas wishes to you and your family. May God shower his choicest blessings on you and your family this Christmas
ขอส่งคำอวยพรอันอบอุ่นที่สุดแด่คุณและครอบครัว ขอพระเจ้าทรงให้พรอันวิเศาที่สุดให้คุณและครอบครัวในวันคริสต์มาสนี้

May Christ bless you with all the happiness and success you deseive Marry Xmas
ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพรให้คุณมีความสุข และความสำเร็จ สุขสันต์วันคริสต์มาส

May you world be filled with warmth and good cheer this Holy season,and throughout the year. Wish you Christmas be filled with peace and love. Merry Xmas.
ขอให้โลกของคุณเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสดชื่น ในเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์นี้และตลอดปี ขอให้คริสต์มาสของคุณเต็มไปด้วยสันติภาพและความรัก สุขสันต์วันคร้สต์มาส

May the Christmas season fill your home with joy,
your heart with love and your life with laughter.
ขอให้เทศกาลคริสต์มาสเติมเต็มความสนุกให้บ้านของคุณ
เติมเต็มหัวใจด้วยความรักและเติมเต็มชีวิตด้วยเสียงหัวเราะ

May the miracle of Christmas fill your heart with warmth and love.
Christmas is the time of giving and sharing.
it is the time of loveing and forgiving.
Merry Christmas.
ขอให้ปาฏิหารย์แห่งคริสต์มาสเติมเต็มหัวใจคุณด้วยความอบอุ่นอบและความรัก
คริสต์เป็นช่วงเวลาของการให้และการแบ่งปัน
เป็นช่วงเวลาแห่งความรักและการให้อภัย
สุขสันต์วันคริสต์มาส

Merry Christmas. Hope Santa gives you what you wish for.
สุขสันต์วันคริสต์มาส ขอให้ซานตาคลอดมอบของขวัญที่คุณอยากได้ให้คุณ

May the peace and blessings of Christmas be yours.
May the coming be filled with happiness.
ขอให้สันติภาพและสิ่งดีๆจงอยู่กับคุณ
ขอให้ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความสุข

May your life be colorful magnifice,shimmering and joyful.
Merry Christmas.
ขอให้ชีวิตชองคุณงดงาม มีสีสัน และเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข
สุขสันต์วันคริสต์


Christmas brings new hope for all of us.
I hope and pray that you will be able to fulfill your dreams.
May God bless you always.
คริสต์มาสนำความหวังใหม่มาให้เรา
ฉันหวังและขอให้คุณสมหวังในสิ่งที่คุณใฝ่ฝัน
ขอให้พระเจ้าประทานพรให้คุณเสมอ

May your Christmas be joyful.
May your New Year be hopeful.
May you receive all your heart's desires.
ขอให้คริสต์มาสของคุณเปี่ยมไปด้วยความสุข
ขอให้ปีใหม่ของคุณมีแต่ความสมหวัง
ขอให้คุณได้รับทุกอย่างที่หัวใจคุณต้องการ

Thaifly

Airport Services